Vertrouwen tussen burgers is het fundament voor vooruitgang en een goed functionerende samenleving. De KHMW gaat jaarlijks op zoek naar hét maatschappelijke initiatief dat het onderling vertrouwen in de Nederlandse samenleving wetenschappelijk aantoonbaar stimuleert.

Heeft het initiatief in de praktijk bewezen succesvol te zijn, dan maakt het kans op de Brouwer Vertrouwensprijs ter waarde van 100.000 euro en een fysiek aandenken. Deze onderscheiding is bedoeld om het project verder toe te passen of op te schalen. Het prijswinnende initiatief moet nader wetenschappelijk onderbouwd kunnen worden.

 

In 2017 is de prijs toegekend aan het initiatief Leer je buren kennen van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam: Lees meer.

 

 

In 2018 is de prijs toegekend aan de stichting Privacy by Design: Lees meer.

 

 

 

 

Brouwer Vertrouwensprijs 2020

Vanaf 26 augustus 2019 is het mogelijk om het initiatief digitaal aan te melden via khmw.nl/vertrouwensprijs. Aanmelden is mogelijk tot en met 13 oktober.

Juryleden zijn:
Drs. M.L.L.E. (Marlies) Veldhuijzen van Zanten-Hyllner, juryvoorzitter, oud-ondervoorzitter KHMW
Drs. W.J. (Pim) baron van der Feltz, CEO Google Benelux
Drs. R.K. (Ronald) Leopold, algemeen directeur Anne Frank Stichting
Prof. dr. P.J. (Paul) Scheffer, hoogleraar Europese Studies Tilburg University en Universiteit van Amsterdam
Prof. dr. I. (Ineke) Sluiter, vice-president KNAW en hoogleraar Griekse taal- en letterkunde Universiteit Leiden
Prof. dr. A.A. (Adriaan) Voors, hoogleraar cardiologie Rijksuniversiteit Groningen, cardioloog UMC Groningen
Prof. dr. ir. M.P.C. (Margot) Weijnen, hoogleraar proces- en energietechnologie Technische Universiteit Delft
Prof. dr. R.B. (Rudy) Andeweg, secretaris geestes- en maatschappijwetenschappen van de Maatschappij.

De jury kan bij de indieners om nadere informatie vragen over een voorgesteld initiatief.

De prijs wordt uitgereikt tijdens een bijeenkomst in het Hodshon Huis, zetel van de KHMW, Spaarne 17 in Haarlem, op 20 januari 2020.