Nobelprijswinnaar Ben Feringa en KHMW zoeken bouwers aan vertrouwen

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, KHMW, zoekt hét maatschappelijke initiatief of project dat het onderling vertrouwen in de Nederlandse samenleving versterkt. Tot en met 13 oktober is het voor iedereen mogelijk om initiatieven aan te melden en kans te maken op de Brouwer Vertrouwensprijs ter waarde van 100.000 euro.

Onderling vertrouwen is van fundamenteel belang om als samenleving goed te functioneren. Zonder vertrouwen geen vooruitgang. Als gevolg van een snel veranderende samenleving met technologische, politieke, sociale en economische ontwikkelingen, kan het onderling vertrouwen onder druk komen te staan. Daarom werken wetenschappers dagelijks aan concrete oplossingen om een brug te slaan tussen wetenschap en samenleving en het onderling vertrouwen te versterken. Maar zij staan niet alleen. 

De KHMW reikt diverse prijzen uit aan wetenschappers. Er zijn echter meer initiatieven die het onderling vertrouwen in onze samenleving versterken. Niet alleen door wetenschappers, maar door alle Nederlanders. Met de Brouwer Vertrouwensprijs stimuleert de KHMW de verdere ontwikkeling van een bestaand project dat bewezen succesvol bijdraagt aan het versterken van het onderling vertrouwen. Doel is opschaling om op deze manier nog meer mensen te bereiken. Het prijswinnende initiatief moet wel wetenschappelijk onderbouwd kunnen worden.

Nobelprijswinnaar Ben Feringa

Nobelprijswinnaar en hoogleraar Ben Feringa gelooft in de kracht van vertrouwen en ondersteunt de zoektocht van de KHMW. “Je hoeft geen Nobelprijswinnaar te zijn om mee te doen aan de Brouwer Vertrouwensprijs. Alle initiatieven die het onderling vertrouwen in de samenleving versterken en waarover wetenschappers zoals ik zich kunnen verwonderen zijn welkom. Ik wil iedereen van harte aanmoedigen om initiatieven aan te melden. Ik kijk uit naar de inzendingen!”

Louise Gunning-Schepers, voorzitter KHMW: “Vertrouwen tussen burgers is het fundament voor vooruitgang en een goed functionerende samenleving in de breedste zin van het woord. Daarom zoeken wij hét maatschappelijke initiatief dat het onderling vertrouwen in Nederland versterkt. We kijken uit naar veel aanmeldingen en natuurlijk dat ene prijswinnende project.”

Meer informatie