Deze jaarlijkse prijs, ingesteld in 2017, is bestemd voor een persoon of organisatie in Nederland die door een wetenschappelijk of maatschappelijk initiatief de samenhang en het onderling vertrouwen in de samenleving bevordert. Hierbij wordt gedacht aan een initiatief dat daadwerkelijk wordt toegepast, wetenschappelijk is onderbouwd en de mogelijkheid tot opschaling in zich draagt.

De prijs bedraagt 100.000 euro en is mogelijk gemaakt door een familieschenking aan het Jan Brouwer Fonds. Het is de bedoeling dat het bedrag vooral wordt besteed aan verdere toepassing, wetenschappelijke onderbouwing en/of opschaling van het bekroonde initiatief.

In 2017 is de prijs toegekend aan het initiatief Leer je buren kennen van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam: Lees meer.

 

 

In 2018 is de prijs toegekend aan de stichting Privacy by Design: Lees meer.

 

 

 

 

Brouwer Vertrouwensprijs 2020

De Brouwer Prijs is omgedoopt tot ‘Brouwer Vertrouwensprijs’ om de kern van de prijs, een bekroning voor hét maatschappelijke initiatief dat het onderling vertrouwen in de Nederlandse samenleving wetenschappelijk aantoonbaar stimuleert, sterker te benadrukken. Voor informatie over deze prijs klik hier.