Deze jaarlijkse prijs, ingesteld in 2017, is bestemd voor een persoon of organisatie in Nederland die door een wetenschappelijk of maatschappelijk initiatief de samenhang en het onderling vertrouwen in de samenleving bevordert. Hierbij wordt gedacht aan een initiatief dat daadwerkelijk wordt toegepast, wetenschappelijk is onderbouwd en de mogelijkheid tot opschaling in zich draagt.

De prijs bedraagt 100.000 euro en is mogelijk gemaakt door een familieschenking aan het Jan Brouwer Fonds. Het is de bedoeling dat het bedrag vooral wordt besteed aan verdere toepassing, wetenschappelijke onderbouwing en/of opschaling van het bekroonde initiatief.

In 2017 is de prijs toegekend aan het initiatief Leer je buren kennen van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam: Lees meer.

 

 

In 2018 is de prijs toegekend aan de stichting Privacy by Design: Lees meer.

 

 

 

 

Brouwer Prijs voor Wetenschap en Samenleving 2019

Aankondiging in mei/juni 2019.

De nominaties worden beoordeeld door een jury onder voorzitterschap van Drs. M.L.L.E. (Marlies) Veldhuijzen van Zanten-Hyllner, ondervoorzitter van de Maatschappij.
Leden van de jury zijn voorts:
Drs. W.J. (Pim) baron van der Feltz, CEO Google Benelux
Drs. R.K. (Ronald) Leopold, algemeen directeur Anne Frank Stichting
Prof. dr. P.J. (Paul) Scheffer, hoogleraar Europese Studies Tilburg University en Universiteit van Amsterdam
Prof. dr. I. (Ineke) Sluiter, vice-president KNAW en hoogleraar Griekse taal- en letterkunde Universiteit Leiden
Prof. dr. ir. M.P.C. (Margot) Weijnen, hoogleraar proces- en energietechnologie Technische Universiteit Delft
Prof. dr. R.B. (Rudy) Andeweg, secretaris geestes- en maatschappijwetenschappen van de Maatschappij.
De jury kan bij de indieners om nadere informatie vragen over een voorgesteld initiatief.

De prijs wordt uitgereikt tijdens een bijeenkomst in de zetel van de Maatschappij, het Hodshon Huis, Spaarne 17 in Haarlem, op 20 januari 2020.