Winterlezingen

2016 G.D. Block PhD: Priceless: The value proposition for the humanities.

Lezing gegeven op 20 februari in het Hodshon Huis te Haarlem door G.D. (Gene) Block PhD, UCLA Chancellor, Distinguished Professor of Psychiatry and Biobehavioral Science David Geffen School of Medicine, UCLA. Coreferent: Dr. S.J. (Sijbolt) Noorda, President emeritus Universiteit van Amsterdam, Former president VSNU (Association of Dutch Universities).

2015 Mevr. Drs. L.B.J. van Geest: Belastingherziening: Tips & tricks.

Lezing gegeven op 14 februari 2015 in het Hodshon Huis te Haarlem door Mevr. Drs. L.B.J. (Laura) van Geest, directeur van het Centraal Planbureau.

2014 Ir. W. Draijer: Plakkaat van Verbindinghe.

Lezing gegeven op 15 februari 2014 in het Hodshon Huis te Haarlem door Ir. W. (Wiebe) Draijer, voorzitter van de SER.

2013 Drs. W. Pijbes: Mijn eerste museum.

Lezing gegeven op 2 februari 2013 in het Hodshon Huis te Haarlem door Drs. W. (Wim) Pijbes, directeur van het Rijksmuseum.

2012 Dr. A.H.E.M. Wellink: Quo vadis Europa?

Lezing gegeven op 11 februari 2012 in het Hodshon Huis te Haarlem door Dr. A.H.E.M. (Nout) Wellink, oud-president van de Nederlandsche Bank N.V.. Coreferent: Dr. G.J. (Hans) Wijers, voorzitter van de raad van  bestuur van Akzo Nobel N.V.

2011 Drs. D.M. Sluimers: De toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel.

Lezing gegeven op 29 januari 2011 in het Hodshon Huis te Haarlem door Drs. D.M. (Dick) Sluimers, voorzitter van de raad van bestuur APG Groep. Coreferent: Mevr. Mr. J.A. (Joanne) Kellermann, directeur van De Nederlandsche Bank N.V.

2010 Dr. R.H.A. Plasterk: Wetenschap en Politiek. Van wat is en wat zou moeten zijn.

Lezing gegeven op 6 maart 2010 in de gehoorzaal van Teylers Museum door Dr. R.H.A. (Ronald) Plasterk, demissionair minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Coreferent: Prof. dr. S.B. (Salomon) Kroonenberg, oud-hoogleraar geologie Technische Universiteit Delft.

2009 Dr G.J. Wijers: Overleven door duurzame innovatie.

Lezing gegeven op 28 februari 2009 in het Hodshon Huis te Haarlem door Dr. G.J. (Hans) Wijers, voorzitter van de raad van bestuur van Akzo Nobel N.V.

OVERZICHT WINTERLEZINGEN 1986-2008 (niet gepubliceerd):

1986 Mr. Ch.M.J.A. Moons, De rechten van de mensen en de plichten van de rechter.

1987 Dr. ir. H.L. Beckers, Een overzicht van de werkzaamheden en plannen van het Nederlands Forum voor techniek en wetenschap.

1988 Mr. C.J.A. van Lede, Pressiegroepen in verandering. Het zich wijzigende patroon van pressiegroepen, hun opereren en samenstelling.

1989 Drs. B.F. baron van Ittersum, Amsterdam in Europees perspectief. Amsterdam als financieel centrum in Europa 1992.

1990 Drs. T.C. Braakman, Bestuurlijke samenwerking in een regio rondom een grote stad.

1991 Prof. ir. H.P. van Heel, Maat, eigen tijd en orde.

1992 Dr. J.E. Andriessen, Beleid en groei.

1993 Jhr. drs. P.A.C. Beelaerts van Blokland, Bestuurlijke organisatie in en van Nederland.

1994 Dr. J.M. Goudswaard, De Treuhand.

1995 Mr. P.J.H. Jonkman, De diplomatieke praktijk sinds 1945.

1996 Ir. W.C.M. van Lieshout, Het hoger onderwijs op weg naar de 21ste eeuw.

1997 Jhr. mr. A.A. Loudon, Politiek en bedrijfsleven. Enkele persoonlijke ervaringen.

1998 Ir. J.J. Slechte, Economie en ecologie.

1999 Prof. drs. C.A.J. Herkströter, De maatschappelijke verantwoordelijkheid van de onderneming.

2000 Dr. A.H.E.M. Wellink, Eén jaar Euro, één jaar ervaring met gemeenschappelijk   monetair beleid.

2001 Mr. I.W. Opstelten, Vraagstukken inzake de sociale infrastructuur van een grote stad in Nederland.

2002 Wetenschapsdebat.

2003 K. Storm , De beschadigde reputatie van het (internationale) topmanagement. Co-referent Mr. C.J.A. van Lede.

2004 Mevr. Dr. A.C. Wolff-Albers, Voor rede vatbaar. Co-referent Dr. P. Nijkamp.

2005 Drs. C.O.A. baron Schimmelpenninck van der Oije, Graag of niet. Mogelijkheden van sponsoring van musea ten tijde van een terugtredende overheid. Co-referent Mevr. P.W. Boll-Kruseman.

2006 Prof. mr. P. van Vollenhoven, Betekenis van het onafhankelijk onderzoek en het effect daarvan op het veiligheidsbeleid.

2007 Mr. W.E. Haak, Is (in Nederland) het vertrouwen in de rechterlijke macht aan het afnemen? Co-referent Mevr. Mr. L.Y.M. Gonçalves-Ho Kang You.

2008 Prof. dr. J.C. Arnbak, Telecommunicatie: van monopolies naar volledige marktwerking. Co-referent Mevr. Drs. T.A. Maas-Brouwer.