Verslagen van de Jan Brouwer Conferenties

Al ruim tien jaar stelt de Jan Brouwer Conferentie, met dagvoorzitter Paul Schnabel, telkens weer andere uitdagingen van demografische veranderingen in de Nederlandse samenleving aan de orde en mogelijkheden om hierop succesvol te anticiperen.

Hoe generaties samenleven. Een cultureel en structureel perspectief

Verslag van de twaalfde Jan Brouwer Conferentie, 25 januari 2016

jbc_2016_verslag.pdf

Uitdagingen voor een goede oude dag

Verslag van de elfde Jan Brouwer Conferentie, 26 januari 2015

jbc_2015_verslag.pdf

Care. Wat is technisch mogelijk en wat is menselijk wenselijk?

Verslag van de tiende Jan Brouwer Conferentie, 24 januari 2014 

jbc_2014_verslag.pdf

Aktief en Solidair. Vrome wens of bittere noodzaak

Verslag van de negende Jan Brouwer Conferentie, 25 januari 2013 

jbc_2013_verslag.pdf

Kwetsbare generaties. Hoe voorkomen we dat onze jongsten en onze oudsten worden misbruikt en mishandeld?

Verslag van de achtste Jan Brouwer Conferentie, 25 januari 2012

jbc_2012_verslag.pdf

Grijs voor groen en groen voor grijs. Vraagt vergrijzing om extra investeringen in kinderen?

Verslag van de zevende Jan Brouwer Conferentie, 19 januari 2011

jbc_2011_verslag.pdf

Regio's in demografisch perspectief. Implicaties van een krimpende bevolking

Verslag van de zesde Jan Brouwer Conferentie, 28 januari 2010 

jbc_2010_verslag.pdf

Solidariteit tussen de generaties onder spanning

Verslag van de vijfde Jan Brouwer Conferentie, 21 januari 2009 

jbc_2009_verslag.pdf

Gezond oud worden. Nieuwe uitgangspunten voor preventie en zorg

Verslag van de vierde Jan Brouwer Conferentie, 16 januari 2008

jbc_2008_verslag.pdf

De zilveren eeuw. Gouden kansen!

Verslag van de derde Jan Brouwer Conferentie, 17 januari 2007

jbc_2007_verslag.pdf

Van nazorg naar voorzorg. Anticiperen op demografische veranderingen

Verslag van de tweede Jan Brouwer Conferentie, 18 januari 2006.

jbc_2006_verslag.pdf

De uitdaging van de vergrijzing

Verslag van de eerste Jan Brouwer Conferentie, 13 januari 2005.

 ...

jbc_2005_verslag.pdf