Mappae Mundi: Human Society and the Biosphere

Nooit eerder in de geschiedenis is de mensheid zich zo pijnlijk bewust geweest van haar ingewikkelde interactie met de natuurlijke omgeving als heden ten dage. Dit vindt zijn weerslag in het wetenschappelijk onderzoek. Bijna dagelijks verschijnen er natuurwetenschappelijke, historische en sociaal-wetenschappelijke studies over dit thema. Juist de grote verscheidenheid aan benaderingen doet de behoefte aan een synthese over de grenzen der traditionele wetenschapsgebieden heen extra gevoelen.

Het Mappae Mundi project beoogt aan deze behoefte tegemoet te komen door beoefenaren van diverse disciplines bijeen te brengen om gezamenlijk, vanuit een historisch perspectief van ca 10.000 jaar, bijdragen te leveren aan een op de toekomst gerichte doordenking van dit onderwerp. Een o.a. met tal van kaarten geïllustreerde en voorts zowel in verhalen als modellen gestelde publicatie ("myths, maps, models") in de Engelse taal is verschenen bij Amsterdam University Press (ISBN 90 5356 5533).

Het project stond onder leiding van Dr. J. Goudsblom en Dr. H.J.M. de Vries.

Het boek is verkrijgbaar bij het secretariaat van de KHMW.