Haarlemse Voordrachten

2016 Dr. A.P. (Ad) IJzerman. En dan is er koffie.... Onderweg naar nieuwe geneesmiddelen. (LXXVI)

2015 Mr. G.J.M. (Geert) Corstens. De rechtsstaat, verworvenheden en bedreigingen? (LXXV)

2014 Dr. E.P. (Erik) Verlinde. Een nieuwe kijk op de kosmos. (LXXIV)

2013 Mevr. Dr. I. (Ineke) Sluiter. Wat is Griekenland waard? (LXXIII)

2012 Dr. K.M. (Kees) van Hee. Digitale veiligheid: risico's en remedies. (LXXII)

2011 Dr. D. (Douwe) Draaisma. De nulmeridiaan van oud. (LXXI)

2010 Z.K.H. De Prins van Oranje. Water als basis voor menselijke ontwikkeling. Met een co-referaat van Dr. R. (Rudy) Rabbinge. (LXX)

2009 Dr. F.P. (Frits) van Oostrom. Boek in aanbouw. Over de veertiende eeuw als verre spiegel. (LXIX)

2008 Dr. C.W.J. (Carlo) Beenakker. Magische technologie. (LXVIII)

2007 Dr. F.A.G. (Frank) den Butter. Nederland als transactie-economie: regievoering en handel hebben de toekomst. (LXVII)

2006 Dr. G. (Gerrit) van Dijk. Geloof in de wiskunde. Over de getallen van Fibonacci in kunst en literatuur, hun goddelijke status en een discussie over religie en wiskunde. (LXVI)

2005 Mr. A. (Arend) Soeteman. Zijn veilige rechten wel veilig? Over de spanningen tussen fundamentele rechten en de bestrijding van de misdaad. (LXV)

2004 Dr. H.W. (Hendrik) Lenstra. Riemann, Escher en Droste. (LXIV)

2003 Dr. E.G.E. (Ernestine) van der Wall. Is godsdienst schadelijk? De Verlichting en de grenzen van de godsdienstkritiek. (LXIII)

2002 Symposium ter gelegenheid van het 250-jarig jubileum. Voordrachten gehouden op 25 mei 2002 in de Doopgezinde Kerk te Haarlem. (LXII)

2001 Dr. A.D.M.E. Osterhaus. Een onzichtbare dreiging in een nieuw tijdperk. (LXI)

2000 Dr. W.P. Blockmans. Het keizerschap van Karel V: Europese droom versus regionale werkelijkheid. (LX)

1999 Dr. D.W. Erkelens. Van Anitschkov tot McDonald's. (LIX)

1998 Dr. W.A. Wagenaar. Aan beide zijden van de bijl. (LVIII)

1997 Dr. E.P.J. van den Heuvel. Neutronensterren, Supernovae en Zwarte Gaten. (LVII)

1996 Dr. O.J. de Jong. Religieuze inspiratie rond eeuw en millenium. (LVI)

1995 Dr. J.C. Zadoks. Gewasbescherming, kruis of munt. (LV)

1994 Dr. W.J.M. Levelt. Onder woorden brengen - beschouwingen over het spreekproces. (LIV)

1993 Dr. F.W. Saris. Het Siliciumtijdperk. (LIII)

1992 Dr. J. Bruyn. Rembrandts werkplaats. (LII)

1991 Dr. H.W. von der Dunk. Tijd en cultuur in de twintigste eeuw. (LI)

1990 Mr. P.H. Kooijmans. Mensenrechten - Panacee voor alle kwalen? (L)

1989 Dr. P. Borst. Hoe kanker ontstaat. (XLIX)

1988 Dr. D.M. Schenkeveld. Homerus (1752-1988). Visies op het gesprek tussen Hector en Andromache. (XLVIII)

1987 Dr. ir. N.W.F. Kossen. Biotechnologie op maat. (XLVII)

1986 Dr. A.A. Verrijn Stuart. De computer een huisdier. (XLVI)

1985 Dr. J. Mansfeld. Absolutisme en relativisme. (XLV)

1984 Dr. E. den Tex. Vulkanisme. (XLIV)

1983 Dr. S. Dresden. Bezig zijn met literatuur. (XLIII)

1982 Dr. D. de Wied. Stoffelijke beïnvloeding van het geheugen. (XLII)

1981 Dr. E. Zürcher. China na Mao. Modernisering en wetenschap. (XLI)

1980 Dr. E.M. Uhlenbeck. Het wonder van de natuurlijke taal. (XL)

1979 Dr. H.B.G. Casimir. De kringloop van de natuurkunde en de techniek in de 20e eeuw. (XXXIX)

1978 Mr. B.V.A. Röling. Enkele aspecten van de processen van Neurenberg en Tokio. (XXXVIII)

1977 Dr. mr. C.A. van Peursen, Dr. ir. A.E. Pannenborg, Mr. F. Kranenburg. De plaats van de wetenschap in de huidige en toekomstige samenleving. (XXXVII)

1976 Dr. W.J. Kolff. Kunstmatige organen, vandaag en morgen. (XXXVI)

1975 Dr. A.A. Thiadens. De geologie in de Nederlandse samenleving. (XXXV)

1974 Dr. J. Tinbergen. De integratie van de ontwikkelingspolitiek en milieubeleid. (XXXIV)

1973 Dr. M.A. Beek. Uit het Hebreeuws in het Nederlands. (XXXIII)

1972 Dr. J.H. Oort. De oorsprong van het heelal. (XXXII)

1971 Dr. A. Quispel. Vijf miljard jaren wereldgeschiedenis. (XXXI)

1970 Dr. I. Boerema. Chirurgie onder hoge atmosferische druk. (XXX)

1969 Jhr. ir. C.C.Th. de Beaufort. Het behouden van bouwwerken uit de oudheid. (XXIX)

1969 Dr. W. Glasbergen. Nogmaals HVS/DKS. (XXVIII)

1967 Ir. J.Th. Thijsse. Nederland moet samen met het water leven. (XXVII)

1966 Dr. A.C.S. van Heel. Lenzen. (XXVI)

1965 Dr. D.W. van Krevelen. Synthetische stoffen. (XXV)

1964 Dr. D.J. Kuenen. Insectenplagen, ontstaan en bestrijding. (XXIV)

1963 Dr. H.C. van de Hulst. Middel en doel in de Sterrekunde. (XXIII)

1962 Dr. O. Bottema. Wat te bewijzen was. (XXII)

1961 Jhr. dr. D.J. van Lennep. Creatieve begaafdheid. (XXI)

1960 Dr. H.M.J. Oldewelt. De taal, onze burcht en gevangenis. (XX) (uvk)

1959 Dr. A. Charlotte Ruys. Keerzijden van vooruitgang. (XIX) (uvk)

1958 Dr. G.J. van Oordt. De oriëntatie van de trekvogel. (XVIII) (uvk)

1957 Dr. J. Jongbloed. Homo Volans. (XVII)

1956 Dr. E. van Slogteren. Plantendokter. (XV)

1956 Dr. B.A. van Groningen. Apollo. (XVI)

1955 Dr. H.R. Kruyt. Ordening op het gebied van het wetenschappelijk onderzoek. (XIV)

1954 Jhr. dr. P.J. van Winter. De Zeven Provinciën. (XIII)

1953 Mr. A. Staring. Wetenschap, waarheen? Traditie en toekomst. (XII)

1952 Dr. B.G. Escher. Lascaux als aanrakingspunt van Geologie, Praehistorie en Kunst. (XI)

1951 Dr. E.J. Dijksterhuis. Christiaan Huygens. (X)

1950 Dr. M.G.J. Minnaert. Met kijker en integraal. (IX)

1949 Dr. A.J. Kluyver. Homo militans. (VIII)

1948 Dr. J.H.F. Umbgrove. Symphonie der aarde. (VII)

1947 Dr. J.A.J. Barge. De betrekking tusschen vorm en functie als biologisch probleem. (V)

1947 Dr. A.D. Fokker. Verbeelding en geloof in de wetenschap. (VI)

1946 Jhr. mr. W.J.M van Eysinga. Eenige beschouwingen over het internationaal instituut van den Noord-Nederlandschen Staat sedert zijn ontstaan, en Eenige beschouwingen over ons land te midden van de naoorlogsche wereld. (III/IV)

1946 Dr. Jac. van Ginneken. Het mysterie der menschelijke taal. (II) (uvk)

1946 Dr. J.A. Bierens de Haan. Het probleem van de intelligentie bij dieren. (I)

OVERZICHT HAARLEMSE VOORDRACHTEN 1902-1939 (niet gepubliceerd):

Een aantal van deze voordrachten zijn opgenomen in de verslagen van de Algemene Vergaderingen, in de Archives Néerlandaises of in de Franse Programma’s. De eerste voordracht van H.A. Lorentz is opgenomen in het gedenkboek t.g.v. het 150-jarig bestaan van de HMW.

1902 Dr. H.A. Lorentz. De laatste vorderingen van de leer der electriciteit.
1903 Dr. H. de Vries. Bevruchting en bastaardeering.
1904 Dr. M.W. Beyerinck. Over den invloed der Mikroben op de vruchtbaarheid van den grond en op den groei der hoogere planten.
1905 Dr. W. Einthoven. Over tele-cardiogrammen.
1906 Dr. C. Kapteyn. Over stroomingen in het sterrenstelsel.
1907 Dr. H. Kamerlingh Onnes. Over het vloeibaar maken der gassen.
1908 Dr. A.W. Nieuwenhuis. Over de ethnologische wetenschappen, hare beteekenis en haar nut, getoetst aan toestanden in den Nederlandsch Indischen Archipel.
1909 Dr. K. Martin. Aardbevingen in verband met gebergtevorming.
1910 Dr. P.J. Blok. De beoefening der wetenschappen in het Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830).
1911 G.F. Tydeman. Het zweven der vogels.
1912 Dr. L. Bolk. Over den fossielen mensch.
1913 Dr. C. Winkler. De bouw van den hersenschors en de daarmede samenhangende argumenten voor de localisatie onzer zintuigshersenen.
1914 Dr. G.A.F. Molengraaff. Over de resultaten van de geologische onderzoekingen, in 1911 en 1912 op het eiland Timor verricht.
1915 Dr. G. Heymans. Resultaten en vooruitzichten der speciale Psychologie.
1916 Dr. P. Lotsy. Gemeenschapsproblemen in verband met eenige resultaten der moderne erfelijkheidsleer.
1917 Dr. P. Kuenen. Het relativiteitsbeginsel.
1918 Dr. A. Pit. Over den overgang van het kunstzinnig leven uit de oudheid naar den nieuwen tijd
1919 Dr. H. Zwaardemaker. Radioactiviteit en leven.
1920 Dr. A.A. Nijland. Groote en kleine sterren.
1921 Ir. H. Wortman. De afsluiting en droogmaking der Zuiderzee.
1922 Dr. F.M. Jaeger. De ouderdom der aarde.
1923 Dr. C. Snouck Hurgronje. De beteekenis van het chalifaat.
1924 Dr. A.F. Holleman. Natuurstoffen en kunststoffen.
1925 Dr. G. van Iterson Jr. De gulden snede.
1926 Dr. G.C. van Walsem. Pathologische Anatomie en leven.
1927 Dr. H.A. Lorentz. Herinneringen en vooruitzichten.
1928 Dr. P. Zeeman. Hendrik Antoon Lorentz, uit zijn leven en werken.
1929 Dr. H. ter Meulen. Over oude en nieuwe brandstoffen.
1930 Dr. J. van der Hoeve. Erfelijkheid in de oogheelkunde
1931 Dr. F.A. Vening Meinesz. De wetenschappelijke beteekenis van de reizen met H. Ms. K. II en K. XIII.
1932 Dr. H. Brugmans. De pantersprong.
1933 Dr. W.A.P. Schüffner. De positie der hygiëne ten opzichte der malaria voorheen en thans
1934 Dr. W. de Sitter. De eenheid van het heelal.
1933 Dr. J.P. Kleiweg de Zwaan. De ouderdom der Menschheid.
1936 Dr. J. Huizinga. Uit de eerste jaren van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
1937 Dr. ir. J.A. Ringers. De vroeger door de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen uitgeschreven prijsvragen op het gebied van den Waterstaat, in den loop der tijden beantwoord.
1938 Dr. H.A. Kramers. Eenige aspecten der hedendaagsche natuurkunde.
1939 Dr. ir. G.W. van Heukelom. De herstellingswerken aan den Martinitoren te Groningen