Prijzen en stipendia

Van der Knaap Prijs

De Van der Knaap Prijs is in 2009 ingesteld door de Maatschappij uit de baten van het Fonds Van der Knaap, ontstaan uit een schenking van de heer Prof. dr. G.A. van der Knaap aan de Maatschappij. De Prijs is bedoeld als aanmoedigingsprijs voor onderzoekers die in het jaar van toekenning niet langer dan vier jaar geleden zijn gepromoveerd, ter bekroning van oorspronkelijk onderzoek op het terrein van

  • de economische en sociale geografie in brede zin, alsmede op het terrein van de stedelijke en regionale economie.

De prijs wordt vanaf 2010 iedere drie jaar toegekend door het bestuur van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, na verkregen advies van een door de Maatschappij daartoe te benoemen commissie.

De Prijs bestaat uit een soms gelds van 10.000 euro.

Ondertekening schenkingsovereenkomst

van-der-knaap2009-002-jpg

De ondertekening van de schenkingsovereenkomst vond plaats op 16 mei 2009.

Prijswinnaars

2015 Dr. H.R.A. Koster

2013 Mevrouw Dr. B.N. Sykes

2010 Dr. F. Neffke