Prijzen en stipendia

Johannes Cornelis Ruigrok Prijs

De Johannes Cornelis Ruigrok Prijs is ingesteld door de J.C. Ruigrok Stichting te Haarlem als aanmoedigingsprijs voor onderzoekers die in het jaar van toekenning niet langer dan vijf jaar zijn gepromoveerd, ter bekroning van oorspronkelijk onderzoek op het gebied van de maatschappijwetenschappen. Jaarlijks wordt de prijs toegekend voor onderzoek op één van de volgende gebieden:

  • Rechtswetenschappen
  • Economische wetenschapen
  • Maatschappijwetenschappen (in engere zin)
  • Menswetenschappen

De Prijs wordt toegekend door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen na verkregen advies van een door de Maatschappij daartoe te benoemen commissie.

Circulaire

Circulaire J.C. Ruigrok Prijs 2017

Eerdere prijswinnaars

1984 Mr. dr. G.J.H. van Hoof, rechtswetenschappen
1985 Dr. M.A. Keyzer, economische wetenschappen
1986 Dr. N.A. Wilterdink, maatschappijwetenschappen
1987 Dr. R.H. Phaf, menswetenschappen
1988 Mr. dr. A.A. Quaedvlieg, rechtswetenschappen
1989 Prof. dr. G. Ridder, economische wetenschappen
1990 Dr. J.P. Nederveen en Mw. Dr. M.S. de Waal, maatschappijwetenschappen
1991 Mw. Dr. K.J. Meulman, menswetenschappen
1992 Mw. Mr. dr. J. Doomen, rechtswetenschappen
1993 Dr. Ph.B.F. Franses, economische wetenschappen
1994 Dr. R.J. van Ginkel, maatschappijwetenschappen
1995 Dr. H.A.J. Kiers, menswetenschappen
1996 Dr. M.M.T.A. Brus, rechtswetenschappen
1997 Dr. P.J.J. Herings, economische wetenschappen
1998 Mw Dr. M.J. Trappenburg, maatschappijwetenschappen
1999 Mw Dr. M. van Turennout, menswetenschappen
2000 Mr. dr. F.J. van Ommeren, rechtswetenschappen
2001 Dr. J. Boone, economische wetenschappen
2002 Mw. Dr. G.M.M. Kuipers, maatschappijwetenschappen
2003 Mw. Dr. B.R.J. Jansen, menswetenschappen
2004 Dr. D. Roef, rechtswetenschappen
2005 Dr. S. Stremersch, economische wetenschappen
2006 Dr. F. van Tubergen, maatschappijwetenschappen
2007 Mw. Dr. E.A.M. Crone, menswetenschappen
2008 Mw. Dr. E. van Sliedregt, rechtswetenschappen
2009 Dr. M.G. de Jong, economische wetenschappen
2010 Mw. Dr. N. Moor, maatschappijwetenschappen
2011 Mw. Dr. L. Keijsers, menswetenschappen
2012 Mr. dr. M.R.T. Pauwels, rechtswetenschappen https://www.tilburguniversity.edu/nl/webwijs/show/m.r.t.pauwels_nl.htm
2013 Dr. R.S.J. Koijen, economische wetenschapen http://www.koijen.net/cv.html
2014 Mw. Dr. A. Samuels, maatschappijwetenschappen
2015 Mw. Dr. E. Alisic, menswetenschappen
2016 Mr. dr. M.F. de Wilde, rechtswetenschappen