Prijzen en stipendia

Jan Brouwer Scriptieprijzen

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen keert, daartoe in staat gesteld door diverse sponsors, al vele jaren scriptieprijzen uit voor natuurwetenschappen. Het verheugt het bestuur van de Maatschappij dat het dankzij het Jan Brouwer Fonds vanaf 2015 ook in staat is scriptieprijzen uit te keren voor de geestes- en maatschappijwetenschappen.

Het betreft hier de volgende wetenschapsgebieden:

1     Filosofie en religiewetenschappen

2.    Taal- en literatuurwetenschappen

3.    Geschiedenis

4.    Rechtswetenschappen

5.    Economische wetenschappen

6.    Maatschappijwetenschappen (in engere zin)

7.    Menswetenschappen.

De Prijs bestaat uit een som gelds van 2.000 Euro. Zij wordt vanaf 2015 ieder jaar toegekend door het bestuur van de Maatschappij, na verkregen advies van door de Maatschappij telkenmale voor dit doel te benoemen commissies. De uitreiking van de Prijs geschiedt door de Maatschappij.

De komende editie van de Prijs is bedoeld voor (voormalige) studenten van wie de masterscriptie door hun begeleider(s) is goedgekeurd in het academisch jaar 2015/2016. De termijn om voordrachten in te dienen sluit 1 januari 2017. In de circulaire hieronder vindt u alle informatie om een voordracht in te dienen. Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via secretaris@khmw.nl

Circulaire Jan Brouwer Scriptieprijzen 2017

Download

Reglement Jan Brouwer Scriptieprijzen

Download