Prijzen en stipendia

J.C. Baak Prijs

De J.C. Baak Prijs wordt ter beschikking gesteld door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen uit de baten die geschonken zijn door de J.C. Baak Stichting ter gelegenheid van de liquidatie van deze stichting. De Prijs bestaat uit een som gelds van 2.000 euro. De Prijs komt ten goede aan een student die een (master)scriptie heeft geschreven in één of meer van de volgende wetenschapsgebieden:

  • filosofie
  • rechtsgeleerdheid
  • politicologie
  • internationale betrekkingen
  • sociologie

Het onderzoek dient met name relevant te zijn voor het vreedzaam naast elkaar leven van verschillende volkeren.

De Prijs wordt iedere twee jaar toegekend door het bestuur van de Maatschappij, na verkregen advies van een door de Maatschappij voor dit doel te benoemen commissie.

In 2011 werd de prijs toegekend aan T. (Tim) Meijers MSc MA, Politicologie, Universiteit van Amsterdam, voor zijn scriptie getiteld Legitimacy, International Courts & Citizenship. An Inquiry into the Legitimacy of International Criminal Justice Institutions and Extensive Case Studies into the Legitimacy of the International Tribunal of the Former Yugoslavia and the Special Court for Sierra Leone.

In 2013 aan N.M. (Niels) Terpstra MA, Internationale Betrekkingen, Universiteit Utrecht, voor zijn scriptie getiteldThe Dynamics of Justice Provision in the Context of Irregular Warfare and Legal Pluralism.

In 2015 aan P.E. (Paula) Thijs MSc, Interuniversity Center for Social Science Theory and Methodology, Radboud Universiteit Nijmegen, voor haar scriptie Interethnic attitudes in the Netherlands 1985-2011; The role of educational expansion and secularization in explaining attitudes towards ethnic minorities over time.

 

Circulaire J.C. Baak Prijs 2015