Prijzen en stipendia

Internetscriptieprijzen

De prijzen zijn bedoeld voor masterstudenten aan een Nederlandse instelling voor wetenschappelijk onderwijs.

De GOOGLE-prijs voor de beste scriptie op het gebied van internet & economie;

De BRINkHOF-prijs voor de beste scriptie op het gebied van internet & recht;

De SIDN FONDS-prijs voor de beste scriptie op het gebied van internet & maatschappij- of geesteswetenschappen;

De GREENHOST-prijs voor de beste scriptie op het gebied van internet & technische wetenschappen.

De prijzen werden voor het in eerst in 2015 beschikbaar gesteld. Met deze prijzen willen de initiatiefnemers de belangstelling voor deze betreffende onderzoeksgebieden vergroten, en in bredere zin het maatschappelijk en wetenschappelijk debat over de impact van internettechnologie bevorderen.

Studenten kunnen zichzelf inschrijven om mee te dingen naar een van de prijzen, via de website http://internetscriptieprijs.nl

Lees tevens onderstaande circulaire voor meer informatie.

Circulaire 2015

Circulaire Internetscriptieprijzen

logos-samen2-png

Over de initiatiefnemers

Google is een wereldleider in technologie en focust op het verbeteren van de manier waarop mensen in contact komen met informatie. Google’s innovaties in zoeken en adverteren op internet hebben er toe geleid dat Google’s website een essentieel onderdeel van het internet is en dat het merk behoort tot één van de meest bekende ter wereld.

Brinkhof is een in Amsterdam gevestigd advocatenkantoor dat is gespecialiseerd in technologie, communicatie en marktregulering.

Het SIDN Fonds staat voor een sterk internet voor iedereen. SIDN fonds is een onafhankelijk fonds dat in 2014 op initiatief van SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie Nederland) is opgericht.

Greenhost is een internet service provider die haar eigen netwerk beheert en onderhoudt, en bekend is in de ‘circumvention technology’ en in het mensenrechten netwerk. Greenhost ontwikkelt en ondersteunt meerdere projecten die gericht zijn op de bescherming van digitale rechten en privacy.

De prijzen zijn een vervolg op de economische Internet Impact Prijs van Google en de juridische Internet Scriptieprijs die Brinkhof sinds 2006 organiseerde met XS4ALL.