Prijzen en stipendia

Hollandsche Maatschappij Prijzen voor Jong Talent

De Prijzen hebben als doel de bevordering van het wetenschappelijk onderwijs in de technische en exacte vakken en worden beschikbaar gesteld door sponsors. De toekenning van de prijzen berust bij de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.
Er worden twee soorten prijzen toegekend.

Jong Talent Prijzen 2016 / Young Talent Awards 2016

Voor informatie over de Jong Talent Prijzen 2016 (incl. voordrachtformulieren) klikt u op het nieuwsbericht rechtsboven op deze pagina.

Looking for information (incl. recommendation forms) about the Young Talent Awards 2016? Please click on the news item "Jong Talent Prijzen 2016" at the upper right side of this page.

Afstudeerprijzen

Deze worden gegeven ter bekroning van uitzonderlijke studieresultaten van master studenten aan een Nederlandse instelling voor wetenschappelijk onderwijs. Jaarlijks worden de volgende prijzen toegekend, elk bestaande uit een oorkonde en een geldbedrag.

Ngi-NGN Informatie Scriptieprijs voor Informatica en Informatiekunde (€ 5.000)

Tata Steel Prijs voor Werktuigbouwkunde en Materiaalkunde (€ 5.000)

Pfizer Prijs voor Life Sciences (€ 5.000)

AkzoNobel Afstudeerprijs voor Chemie en Procestechnologie (€ 5.000)

Philips Afstudeerprijs voor Biomedische Technologie (€ 3.000)

Philips Afstudeerprijs Data Science in Health Care (€ 3.000)

East-West Seed Afstudeerprijs voor Plantenwetenschappen (€ 5.000)

ASML Afstudeerprijs voor Wiskunde (€ 5.000)

Shell Afstudeerprijzen voor Natuurkunde (drie prijzen van € 5.000)

Lorentz Afstudeerprijs voor Theoretische Natuurkunde (€ 3.000)

De Zeeuw-Van Dishoeck Afstudeerprijs voor Sterrenkunde (€ 3.000)

Voor de disciplines Informatica en Informatiekunde stelt de Hollandsche Maatschappij twee tweede prijzen ter beschikking van elk 1.000 euro.

Bij de studies Informatica en Informatiekunde dingen ook master studenten aan een Belgische instelling voor wetenschappelijk onderwijs mee, en ook studenten die afstuderen aan Nederlandse en Belgische hbo-instellingen en hogescholen. 

Aanmoedigingsprijzen

Deze worden gegeven voor de beste studieresultaten in het eerste studiejaar (voorheen de "propedeuse") aan een Nederlandse instelling voor wetenschappelijk onderwijs. De prijzen, elk bestaande uit een oorkonde en een bedrag van € 500 worden ter beschikking gesteld in de volgende studierichtingen:

Wiskunde en technische wiskunde: 9 prijzen. Sponsor: ORTEC

Natuurkunde en technische natuurkunde: 8 prijzen. Sponsor: Stichting Physica

Scheikunde: 6 prijzen. Sponsor: Shell Global Solutions International

Informatica & technische informatica: 9 prijzen. Sponsor: Ngi-NGN Platform voor IT-Professionals

Life science and technology: 3 prijzen. Sponsor: NWO-CW

Biomedische technologie: 2 prijzen. Sponsor: Philips

Advanced technology: 1 prijs. Sponsor: Kennispark Twente

Chemische technologie: 3 prijzen. Sponsor: Van Wijhe Verf

Werktuigbouwkunde en materiaalkunde: 3 prijzen. Sponsor: Océ

Civiele en maritieme techniek: 3 prijzen. Sponsor: Havenbedrijf Amsterdam

Lucht- en ruimtevaarttechniek: 2 prijzen. Sponsor: Fokker Technologies

Farmacie of (bio)farmaceutische wetenschappen: 4 prijzen. Sponsor: KNMP

Geneeskunde: 8 prijzen. Sponsor:KNMG

De Aanmoedigingsprijzen worden op voordracht van de betrokken faculteiten en examencommissies toegekend. Men kan niet zelf om toekenning verzoeken. Voor de Afstudeerprijzen geldt een andere regeling: men kan hier ook zelf om toekenning verzoeken, maar een schriftelijke aanbeveling van de bij de studie en examinering betrokken docenten is vereist.