Prijzen en stipendia

Hollandsche Maatschappij Prijzen voor Jong Talent

De Prijzen hebben als doel de bevordering van het wetenschappelijk onderwijs in de technische en exacte vakken en worden beschikbaar gesteld door sponsors. Alleen volgens de reglementen aangegeven instellingen kunnen voordrachten doen. De toekenning van de prijzen berust bij de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.
Er worden twee soorten prijzen toegekend.

Afstudeerprijzen

Deze worden gegeven ter bekroning van uitzonderlijke studieresultaten van master studenten aan een Nederlandse instelling voor wetenschappelijk onderwijs. Bij de studies Informatica en Informatiekunde dingen ook master studenten aan een Belgische instelling voor wetenschappelijk onderwijs mee, en ook studenten die afstuderen aan Nederlandse en Belgische hbo-instellingen en hogescholen. Jaarlijks worden de volgende prijzen toegekend, elk bestaande uit een oorkonde en een geldbedrag.

* Ngi-NGN Informatie Scriptieprijs voor Informatica en Informatiekunde (1 prijs van € 5000)
* Tata Steel Prijs voor Werktuigbouwkunde en Materiaalkunde (1 prijs van € 5000)
* Pfizer Prijs voor Life Sciences (1 prijs van € 5000)
* AkzoNobel Afstudeerprijs voor Chemie en Procestechnologie (1 prijs van € 5000)
* East-West Seed Afstudeerprijs voor Plantenwetenschappen (1 prijs van € 5000)
* Shell Afstudeerpijs voor Natuurkunde (3 prijzen van € 5000).
Voor theoretische natuurkunde stelt het Lorentzfonds een additionele prijs ter beschikking, de
* Lorentz Afstudeerprijs voor Theoretische Natuurkunde (1 prijs van € 3000)
* De Zeeuw-Van Dishoeck Afstudeerprijs voor Sterrenkunde (1 prijs van € 3000), beschikbaar gesteld door het De Zeeuw-Van Dishoeck Fonds
* ASML Afstudeerprijs voor Wiskunde (1 prijs van € 2000)

Voor de disciplines Informatica en Informatiekunde stelt de Hollandsche Maatschappij een tweede en derde prijs ter beschikking van elk 1000 euro.

Aanmoedigingsprijzen

Deze worden gegeven voor de beste studieresultaten in het eerste studiejaar (voorheen de "propedeuse") aan een Nederlandse instelling voor wetenschappelijk onderwijs. De prijzen, elk bestaande uit een oorkonde en een bedrag van € 500,= worden ter beschikking gesteld in de volgende studierichtingen:

- Wiskunde en technische wiskunde, door ORTEC,
- Natuurkunde en technische natuurkunde, door de Stichting Physica,
- Informatica en technische informatica, door Ngi-NGN, Platform voor IT-professionals,
- Life Science and Technology door NWO-Chemische Wetenschappen,
- Biomedische Technologie door Philips,
-
Advanced Technology door Stichting Kennispark Twente,
- Scheikunde door Shell Global Solutions International,
- Chemische Technologie door Van Wijhe Verf B.V.
- Werktuigbouwkunde en materiaalkunde door Océ
- Civiele en maritieme techniek door Havenbedrijf Amsterdam N.V.
- Lucht- en ruimtevaarttechniek door Fokker Technologies

De Aanmoedigingsprijzen worden uitsluitend op voordracht van de betrokken faculteiten en examencommissies toegekend. Men kan niet zelf om toekenning verzoeken. Voor de Afstudeerprijzen geldt een andere regeling: men kan hier ook zelf om toekenning verzoeken, maar een schriftelijke aanbeveling van de bij de studie en examinering betrokken docenten is vereist.

Ter informatie: De Zeeuw-Van Dishoeck Afstudeerprijs voor Sterrenkunde

de-zeeuwvan-dishoeck-echtpaar-jpg

Deze - bovengenoemde - prijs wordt gesponsord door het echtpaar Ewine van Dishoeck en Tim de Zeeuw, beiden hoogleraar sterrenkunde te Leiden en lid van de KHMW. Het echtpaar heeft bij de KHMW een fonds op naam ingesteld waaruit jaarlijks de afstudeerprijs wordt gefinancierd.