Prijzen en stipendia

Boerhaave Biografie Prijs

De Boerhaave Biografie Prijs, ingesteld door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen en Museum Boerhaave te Leiden, bekroont de auteur van een biografie of de uitgave van de wetenschappelijke correspondentie van een geleerde. De Prijs wordt eens per drie jaar uitgereikt en bestaat uit een gouden medaille, 1.500 Euro en een oorkonde. Deze Boerhaave medaille bevat aan de voorzijde de beeltenis van Herman Boerhaave, naar een portret van Cornelis Troost, aan de achterzijde het beeldmerk van Museum Boerhaave.

Een commissie, samengesteld uit leden van de Hollandsche Maatschappij, zal de genomineerde biografieën beoordelen en daarbij in elk geval de volgende criteria aanleggen:
a. het boek dient blijk te geven van originaliteit en betrouwbare research. Het moet een goed beeld geven van de persoon, moet goed te lezen zijn ook voor niet- ingewijden, en het moet stilistisch goed zijn.
b. het boek mag geen vertaling, geen herdruk, herziene uitgave, verkorte uitgave of een bewerking zijn van een andere uitgave.
c. het boek moet algemeen verkrijgbaar zijn, bijvoorbeeld bij de erkende boekhandel, Amazon.com of Bol.com
d. het boek dient voor het eerst gepubliceerd te zijn in de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van de prijsuitreiking.

De Boerhaave Biografie Prijs werd voor het eerst uitgereikt in het najaar van 2012 in het Hodshon Huis te Haarlem.

Prijswinnaars:

2015 Patricia Faasse, Een beetje opstandigheid. Johanna Westerdijk. De eerste vrouwelijke hoogleraar van Nederland, Atlas Contact, 2012 http://www.patriciafaasse.nl/

2012 Kees Schuyt, Het spoor terug: J.B. Charles/W.H. Nagel 1910-1983, Balans http://www.keesschuyt.nl/

Ondertekening van het contract

boerhaave-1ju0015b-jpg

Op 1 juli 2011 werd het sponsorcontract ondertekend door Alexander Rinnooy Kan (voorzitter KHMW), Dirk van Delft (directeur Museum Boerhaave) en Gerrit van Dijk (secretaris natuurwetenschappen KHMW)