Prijzen en stipendia

De KHMW kent diverse wetenschappelijke prijzen toe

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen levert onafhankelijke juryleden voor de beoordeling van wetenschappelijke prestaties. Het bestuur kent de volgende wetenschappelijke prijzen en stipendia toe:


Prijzen

 • Boerhaave Biografie Prijs

  de prijs bekroont de auteur van een biografie of van de uitgave van de correspondentie van een geleerde

  boerhaave-biografie-prijs
 • Dirk Jacob Veegens Prijs

  aanmoedigingsprijs voor onderzoekers in de economische, politieke en sociale geschiedenis

  dirk-jacob-veegens-prijs
 • Dr. Saal van Zwanenberg Prijs

  oeuvreprijs voor een onderzoeker op het gebied van de farmacotherapie

  dr-saal-van-zwanenberg-prijs
 • Dr. Saal van Zwanenberg Scriptieprijs

  Nieuw, met ingang van 2016!

 • Enza Zaden Award

  prijs voor de biologiedocent die de beste lessenserie plantenbiologie voor bovenbouw havo of vwo maakt

  enza-zaden-award
 • Hollandsche Maatschappij Prijzen voor Jong Talent

  ter stimulering van de beste studenten (afstudeerders en eerstejaars) in technische en exacte vakken, ter beschikking gesteld door:
  - AkzoNobel
  - Tata Steel
  - Pfizer b.v.
  - East-West Seed
  - Shell
  - Lorentzfonds
  - Stichting Physica
  - ORTEC
  - Ngi-NGN, Platform voor IT-professionals
  - NWO-Chemische Wetenschappen
  - Stichting Kennispark Twente
  - Philips
  - ASML
  - Van Wijhe Verf B.V.
  - De Zeeuw-Van Dishoeck Fonds
  - Océ
  - Havenbedrijf Amsterdam N.V.
  - Fokker Technologies
  - KNMP
  - KNMG

  hollandsche-maatschappij-prijzen-voor-jong-talent
 • Internetscriptieprijzen

  prijzen voor afstudeerscripties over een internet-gerelateerd onderwerp in vier disciplines

  internetscriptieprijzen
 • J.C. Baak Prijs

  scriptieprijs voor studenten op het gebied van filosofie, rechtsgeleerdheid, politicologie, internationale betrekkingen, sociologie

  j-c-baak-prijs
 • Jan Brouwer Scriptieprijzen

  Scriptieprijzen voor de geestes- en maatschappijwetenschappen, ter beschikking gesteld door het Jan Brouwer Fonds.

  jan-brouwer-scriptieprijzen
 • Johannes Cornelis Ruigrok Prijs

  aanmoedigingsprijs voor onderzoekers in de maatschappij-wetenschappen

  johannes-cornelis-ruigrok-prijs
 • Keetje Hodshon Prijs

  aanmoedigingsprijs voor onderzoekers in de geesteswetenschappen

  keetje-hodshon-prijs
 • Martinus van Marum Prijs

  aanmoedigingsprijs voor onderzoekers in de natuurwetenschappen en techniek

  martinus-van-marum-prijs
 • Nederlandse Gasindustrie Prijs

  de prijs beoogt veel belovende jonge studenten te stimuleren als professional werkzaam te worden in de gasindustrie en een masterscriptie te schrijven die opmerkelijk, bijzonder en innovatief is

  nederlandse-gasindustrie-prijs
 • Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek

  prijs voor een wetenschappelijk onderzoeker, niet ouder dan 40 jaar, die vernieuwend onderzoek op zijn naam heeft staan of die verantwoordelijk is voor een wetenschappelijke doorbraak in de ICT

  nederlandse-prijs-voor-ict-onderzoek
 • Prijsvraag

  Jaarlijkse essaywedstrijd over uiteenlopende actuele onderwerpen, in samenwerking met NRC Handelsblad. 

  prijsvraag
 • Profielwerkstukprijzen

  voor eindexamen leerlingen VWO- en Havo uit de regio Kennemerland

  profielwerkstukprijzen
 • Van der Knaap Prijs

  aanmoedigingsprijs voor onderzoekers op het terrein van de economische en sociale geografie in brede zin, alsmede op het terrein van de stedelijke en regionale economie

  van-der-knaap-prijs