Over de KHMW

 • Doelstelling

  De wetenschap bevorderen en een brug slaan tussen wetenschap en samenleving. Hiermee houdt de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen zich al sinds 1752 bezig, in iedere periode op een eigentijdse manier. Deze doelstelling past zeker ook in ...
 • Structuur

  De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen kent directeuren, leden en buitenlandse leden. De Maatschappij werd opgericht op initiatief van een zevental vooraanstaande burgers van Haarlem, die de wetenschap wilden bevorderen. Hierdoor ...
 • Historie

  De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, het oudste "Geleerde Genootschap" in Nederland, werd als Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen opgericht in 1752, met als doel het bevorderen van de wetenschap, in de ruimste zin. ...
 • Fondsen

  De Maatschappij beheert de volgende fondsen: het Pieter Langerhuizen Lambertuszoon Fonds, het Fonds Van der Knaap, het Dr. W.J.E. Voet Fonds, het De Zeeuw-Van Dishoeck Fonds, het Jan Brouwer Fonds en de Saal van Zwanenberg Stichting. De laatste twee worden ...
 • Benoemingen

  Jaarlijks worden er nieuwe directeuren en (buitenlandse) leden benoemd bij de Winterlezing in februari.
 • Bibliotheek

  De kleine wetenschappelijke bibliotheek heeft een bijzondere historische waarde. De maatschappij heeft zelf onder meer het complete werk van Christiaan Huygens uitgegeven. De eerste druk van Newton's Philosophiae naturalis principia ...
 • Hodshon Huis

  In het Hodshon Huis aan het Haarlemse Spaarne houdt de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen sinds 1841 domicilie. Het monumentale pand werd in 1794 gebouwd voor Catharina Cornelia ("Keetje") Hodshon door de Amsterdamse stadsbouwmeester ...