Donaties

  • Schenkingen

    De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen heeft een renderend vermogen waaruit zij haar activiteiten kan financieren. Versterking van het kapitaal is echter belangrijk en daarbij is de Hollandsche Maatschappij voor een belangrijk deel ...
  • Fiscale aspecten

    Schenkingen zijn onder bepaalde omstandigheden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting van de schenker. De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Door deze ANBI-status hoeft door de KHMW geen belasting ...
  • Legaten

    Het is ook mogelijk om de Hollandsche Maatschappij een legaat te doen toekomen. Dit dient te geschieden door middel van een speciale bepaling in uw testament. Net als bij schenkingen geldt in dit geval dat er geen belasting hoeft te worden afgedragen door ...