Contact

Contactgegevens

Bezoek- en postadres

Spaarne 17
2011 CD  Haarlem

Tel: (023) 532 1773
E-mail: secretaris@khmw.nl

Protector

Z.M. Koning Willem-Alexander

Ereleden

Mr. M. Enschede
Mr. G.W. baron van der Feltz
Ir. M.C. van Veen
Prof. dr. A.H.G. Rinnooy Kan

Bestuur

Mevrouw Prof. dr. L.J. Gunning-Schepers, voorzitter
Mevrouw Drs. M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner, ondervoorzitter
Mr. R.J. graaf Schimmelpenninck, penningmeester
Dr. ir. H.L. Tepper
Mevrouw Jkvr. mr. P. van Lennep
Jhr. drs. R.M.M. van Rijckevorsel

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor de KHMW.

Secretarissen

Prof. mr. A. Soeteman, secretaris geestes- en maatschappijwetenschappen
Prof. dr. A.P. IJzerman, secretaris natuurwetenschappen
Mevrouw Drs. S. van Manen, secretaris

Financieel medewerker

Ing. H.L. Groffen
E-mail: financieel@khmw.nl

Huismeester

R. Pol
E-mail: r.pol@khmw.nl

Bankrelatie

ABN AMRO Bank, Haarlem
Rekening NL49ABNA 056.11.15.966 

Kamer van Koophandel

40594375

RSIN/fiscaal nummer

001016775

Financiële verantwoording

Een financiele verantwoording is te vinden in het jaarverslag op deze website (onder: Publicaties).