Nieuws

17 maart 2011

Keetje Hodshon Prijs 2011 toegekend aan Dr. Üngör

Dr. Uğur Ümit Üngör, historicus en socioloog, kreeg de prijs voor zijn proefschrift 'The making of Modern Turkey. Nation and State in Eastern Anatolia, 1913-1950' waarop hij in 2009 cum laude promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam.

De Keetje Hodshon Prijs wordt jaarlijks beschikbaar gesteld door de J.C. Ruigrok Stichting en is dit jaar bestemd voor onderzoek op het gebied van de historische wetenschappen.

De jurering was in handen van de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen. Het niveau van de inzendingen was hoog en de jury zag zich voor een buitengewoon moeilijke taak geplaatst, maar koos unaniem voor het werk van Dr. Üngör.

Het boek behandelt de turkificering van Oost-Turkije, in het bijzonder de Anatolische provincie rond de stad Diyarbekir, in de periode 1913-1950, toen de Jong-Turkse beweging als Republikeinse Volkspartij aan de macht was. De jury oordeelde dat het boek rijk is aan visie en aan detail en conceptueel en analytisch van hoog niveau.

Dr. Üngör krijgt de prijs -een penning en een bedrag van 12.000 Euro- uitgereikt op vrijdag 1 juli in het Hodshon Huis te Haarlem.