Nieuws

24 januari 2017

Cornelia Catharina (Keetje) Hodshon

Prijsvraag "Vul de hiaten in Keetjes leven"

afb-31-portret-keetje-4-jpg

Cornelia Catharina (Keetje) Hodshon is bekend vanwege het naar haar genoemde Hodshon Huis in Haarlem. De opdracht tot het bouwen ervan gaf Keetje Hodshon in 1791 - ze was toen 22 jaar. Wat bezielde deze jonge vrouw voor zichzelf dit statige stadspaleis met meer dan veertig vertrekken te laten bouwen? In opdracht van de KHMW hebben de historici Els Kloek http://elskloek.nl en Maarten Hell http://maartenhell.wordpress.com getracht op deze vraag een antwoord te vinden: het prachtig geillustreerde boek "Keetje Hodshon (1768-1829)" over het mysterieuze leven van deze eigenzinnige, rijke Haarlemse vrouw verschijnt half februari bij uitgeverij Vantilt.

Met de prijsvraag "Vul de hiaten in Keetjes leven" roept de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen lezers van deze krant op een scene te beschrijven uit het schimmige leven van Keetje Hodshon. De tekst - in de vorm van een verhaal, gedicht of wat dan ook - mag maximaal 4000 woorden beslaan en moet vóór 1 mei worden verstuurd naar: secretaris@khmw.nl, o.v.v. van ’Prijsvraag Keetje’. KHMW-bestuurslid René van Rijckevorsel, historica Els Kloek en schrijfster Nelleke Noordervliet vormen de jury. De prijs is een modern geschilderd portret van Keetje.

Zie tevens hieronder de aankondiging van boek en prijsvraag in het Haarlems Dagblad van 23 januari.

Haarlems Dagblad

Download