Nieuws

04 maart 2014

Benoemingen directeuren en leden 2014

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen verwelkomt in 2014 32 nieuwe directeuren, 24 nieuwe leden en 5 nieuwe buitenlandse leden.

fotos-gebouw-dd-322011-174-jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe directeuren:

-Mr. M. Asscher, directeur Athenaeum Boekhandel Amsterdam

-Drs. P. Blom, CEO Triodos bank

-Mevr. Ing. T.E. Bodewes, directeur eigenaar van Scheepswerven Gebr. G&H Bodewes, Scheepswerf De Kaap en Maritima Green

-De heer W. de Bruijn, directeur VBK uitgeversgroep

-Prof. mr. M.E. Chavannes, journalist NRC Handelsblad en oud-hoogleraar journalistiek Rijksuniversiteit Groningen

-Prof. dr. ir. J.M.J. Coenen, architect

-Mevr. Drs. M. Dijkgraaf, directeur academisch-cultureel centrum SPUI 25

-Drs. F.J. Duparc, oud-directeur Mauritshuis

-Mr. C.A. Fonteijn, bestuursvoorzitter Autoriteit Consument en Markt

-De heer P.A. Geelen, oprichter Tomtom en Turing Foundation

-Drs. H.C.A. Goddijn, CEO TomTom

-Prof. dr. J. Goudsmit, Chief Scientific Officer Crucell

-De heer T. Halbertsma, bedrijfsadviseur/interim manager Halberstma Consiglio BV

-Drs. C. ‘t Hart, CEO Frieslandcampina

-Prof. mr. J.G. de Hoop Scheffer, hoogleraar Universiteit Leiden, Campus Den Haag (Leiden University College)

-Drs. P. de Krom, voormalig staatssecretaris van Sociale Zaken

-Drs. R. Leopold, directeur Anne Frank Stichting

-Mevr. T.M. Lodder, verschillende commissariaten en treasurer Europa Nostra

-Dr. C.F. Melissant, longarts Spaarneziekenhuis Hoofddorp

-Ir. J.H.J. Mengelers, voorzitter raad van bestuur TNO

-Prof. dr. L.D. Noordam, vice-president research ASML

-Drs. R. Pechtold, CEO NOVA Terminals B.V.

-Prof. dr. K. Putters,directeur SCP en hoogleraar Beleid en Sturing van de Zorg Erasmus Universiteit Rotterdam

-Ds. J. Röselaers, predikant Nederlandse kerk in Londen

-Mr. K. Sluyterman van Loo, secretaris Fonds Sluyterman van Loo

-Mevr. Dr. V.C.M. Timmerhuis, algemeen secretaris SER

-Mr. P. Wakkie, commissaris bij diverse bedrijven

-Mevr. Drs. M.L. van Wijhe, CEO Van Wijhe Verf

Nieuwe leden:

-Prof. dr. E.H.L. Aarts, hoogleraar design for ambient intelligence, TU Eindhoven, tevens decaan van de faculteit wiskunde en informatica

-Mevr. Prof. dr. C.C. van Baalen, hoogleraar parlementaire geschiedenis, Radboud Universiteit Nijmegen

-Prof. dr. E.J. Bartelsman, hoogleraar economie en bedrijfskunde, Vrije Universiteit

-Prof. dr. E.A. Bergshoeff, hoogleraar theoretische hoge energie fysica, Rijksuniversiteit Groningen

-Prof. dr. F.M. Bickelhaupt, hoogleraar theoretische chemie, Vrije Universiteit

-Mevr. Prof. dr. K. Bijsterveld, hoogleraar wetenschap, technologie en moderne cultuur, Universiteit Maastricht

-Prof. dr. mr. M. Bovens, hoogleraar bestuurskunde, Universiteit Utrecht

-Prof. dr. L. Brussaard, hoogleraar bodembiologie en biologische bodemkwaliteit, Wageningen Universiteit

-Prof. dr. A.F. Cohen, hoogleraar klinische farmacologie, Universiteit Leiden

-Prof. dr. R.A J.O. Dierckx, hoogleraar nucleaire geneeskunde en moleculaire beeldvorming, Rijksuniversiteit Groningen

-Mevr. Prof. dr. J.P.M. Fikkert, hoogleraar taalverwerving en fonologie, Radboud Universiteit Nijmegen

-Mevr. Prof. dr. V.A. Frissen, hoogleraar ICT en sociale verandering (namens TNO), Erasmus Universiteit Rotterdam

-Prof. dr. P. Hagoort, hoogleraar cognitieve neurowetenschap, Radboud Universiteit Nijmegen

-Mevr. Prof. dr. E. Hey, hoogleraar internationaal recht, Erasmus Universiteit Rotterdam

-Mevr. Prof. dr. C.L. Hofman, hoogleraar archeologie, Universiteit Leiden

-Prof. dr. R.W. van der Hofstad, hoogleraar waarschijnlijkheidsrekening TU Eindhoven, tevens wetenschappelijk directeur van Eurandom

-Prof. dr. J.J.M. van Holsteyn, bijzonder hoogleraar kiezersonderzoek, Universiteit Leiden

-Prof. dr. W.L. Idema, hoogleraar Chinese literatuur, Harvard University

-Prof. dr. J.T.A. Knape, hoogleraar anesthesiologie, Universiteit Utrecht

-Mevr. Prof. dr. J.H. Meijer, hoogleraar neurophysiology, Universiteit Leiden

-Prof. dr. ir. T. Oosterkamp, hoogleraar experimentele natuurkunde, Universiteit Leiden

-Mevr. Prof. dr. A Rigney, hoogleraar algemene literatuurwetenschap, Universiteit Utrecht

-Prof. dr. M.P. Schinkel, hoogleraar economie, Universiteit van Amsterdam

-Prof. dr. ir. A. Smeulders, hoogleraar multimedia information processing, Universiteit van Amsterdam

Nieuwe buitenlandse leden:

-Prof. dr. P. van der Eijk, Alexander von Humboldt Professor of Classics and History of Science, Humboldt University Berlijn

-Prof. dr. G.W. Imbens, hoogleraar economie, Stanford Graduate School of Business

-Prof. dr. M. Janssen, hoogleraar microeconomie, Universiteit Wenen

-Prof. dr. E. Mazur, Balkanski Professor of Physics and Applied Physics, Harvard University

-Mevr. Prof. dr. S. Sassen, hoogleraar sociologie, University of Chicago, visiting professor Political Economy, London School of Economics